O konkursie

Anna Jagiełło
Uniwersytet Warszawski
Warszawa
Moja najlepsza strona to miłość do drugiego człowieka, dlatego jest to jeden z powodów dla którego chciałabym wyjechać na Misje do Etiopii, aby uczyć tam dzieci języka angielskiego, matematyki i informatyki. Otrzymane stypendium chciałabym przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem. Kwota stypendium jest dokładną suma jaką muszę zebrać, aby opłacić koszty biletów, niezbędnych szczepień i koszty zakwaterowania.
3235 głosów

Wideo prezentacja:

Komentarze użytkowników:

przyciagamynajlepszych.pl jest