O konkursie

Gabriela Grzywna
KN Menadżerów
Lublin
Studentka I roku, II stopnia Zarządzania na Politechnice Lubelskiej. Członek Koła Naukowego Menedżerów. W roku akademickim 2014/2015 Prezydent XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.” Nauka o zarządzaniu- doświadczenia i nowe trendy”. Członek TNOiK. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbycie praktyk studenckich w: Spa Orkana, LOGNET Solutions Sp, z o. o., oraz w Autoryzowana Stacja Dealerska Toyota Auto Park.
3524 głosów

Wideo prezentacja:

Komentarze użytkowników:

przyciagamynajlepszych.pl jest