O konkursie

Mateusz Chmiel
Akademia Górniczo-Hutnicza
Kraków
Studiuję metalurgię i odlewnictwo. Biorę udział w konferencjach naukowych i spotkaniach przedsiębiorców. Jestem stypendystą AGH. Odbyłem staż naukowy na Uniwersytecie w Oxfordzie, przeszedłem większość szczebli działalności w samorządzie studenckim. Jestem autorem projektu czekana alpinistycznego, autonomicznego wózka dla fabryki VW oraz Szachów Dla Niewidomych, które pomogą niewidomym wydobyć ich potencjał umysłowy. Stypendium przeznaczę na wykonanie pełnego prototypu Szachów Dla Niewidomych.
135 głosów

Wideo prezentacja:

Komentarze użytkowników:

przyciagamynajlepszych.pl jest